Zakład został nieprawidłowo zweryfikowany. Jak mogę zgłosić reklamację?

user avatar

Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres siedziby Spółki: ul. 73. Pułku Piechoty 7a
40-496 Katowice. lub w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje-pl@superbet.pl.

Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny Klienta składającego reklamację, datę i miejsce zawarcia kuponu, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry, numer ewidencyjny kuponu oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające warunków określanych powyżej nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Dowiedz się więcej:

Dowiedz się o weryfikacji kuponu

Dowiedz się jak długo sprawdzany jest kupon po zakończeniu wydarzeń

Dowiedz się co stanie się z kuponem jeśli obstawiłeś wydarzenie, które zostało przełożone.

Dowiedz się gdzie możesz znaleźć wyniki wydarzeń.

 

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, zarejestruj się teraz i skorzystaj z Bonusów Powitalnych:

Rejestracja!

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3